Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek - www.rabic.hu

 

Kérjük, hogy a Honlap használata és különösen a Honlapon történő regisztráció véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeinket – a továbbiakban: „ÁSZF" -, mert a Honlap használata, illetve a regisztráció véglegesítése a jelen dokumentum tartalmának elfogadását is jelenti automatikusan. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket nem fogadja el, akkor nem jogosult a Honlap használatára.

 

Jelen ÁSZF a www.rabic.hu URL címen elérhető Honlapra és annak minden aldomainjére vonatkozik. Jelen ÁSZF mindenkor érvényes teljes szövege lementhető és nyomtatható formában a https://rabic.hu/info/terms URL címen érhető el.

 

A honlap üzleti közösségi platformként működik. A regisztrált tagok különböző jogosultságú profilokat hoznak létre, ezeken keresztül üzleti, közösségi funkciókat gyakorolhatnak, valamint projekteket írhatnak ki, mások által kiírt projektekre pedig ajánlatot adhatnak, illetve részletesen kereshetnek ezek között. Az ADMIN működteti a honlapot, engedélyezi a profilok aktiválását vagy visszavonhatja azt.

 

A honlap témája az építőipar, célja az építőiparban tevékenykedő, korrekt, jó üzleti morállal dolgozó építőipari cégek megjelenítése, az építőipari üzleti folyamatok támogatása digitális megoldásokkal. A regisztrált tagok ill. a létrehozott profilok vállalják, hogy csak a honlap tematikájával kapcsolatban jelenítenek meg információkat, az ADMIN moderálhatja a honlap tematikájával és céljaival nem kompatibilis regisztrációkat, bejegyzéseket.

 

A Rabic.hu Kft. által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában, a Rabic.hu Kft. és a szolgáltatást igénybe vevő megrendelő (felhasználó) között www.rabic.hu weboldalon történő regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével vállalkozási szerződés jön létre határozatlan időre.  A szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, amelynek rendelkezéseit a megrendelő a szerződés létrejöttével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Honlap tulajdonos - SZOLGÁLTATÓ - ADMIN adatai:

 • Név: Transpareon Kft.
 • Székhely: 5310 Kisújszállás, Ady Endre u. 9-11
 • Levelezési cím: 5310 Kisújszállás, Ady Endre u. 9-11
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 
 • Nyilvántartási szám: 16 09 021317
 • Adószám: 32167320-1-16
 • Képviselők neve: Farkas Zoltán Zsigmond, Farkas Zsolt
 • Telefonszám: +3630/314-4127
 • E-mail cím: info@rabic.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Név: CWeb Hosting Kft.
 • Közösségi adószám: HU32069473
 • Székhelye: 1173 Budapest Borsó utca 16-32
 • E-mail cím: info (kukac) cweb.hu

 

Fogalmak

 • Honlap: a https://rabic.hu/ URL címen elérhető weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
 • Szolgáltatás: a Honlap profil kínálatában lévő, illetve aloldalain feltüntetett, a Honlapon és/vagy a Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes a HONLAPON létrehozható és megjeleníthető dolog, mely az ÁSZF tárgyát képezi.
 • Szolgáltató - Admin: a vállalkozás, aki a Honlap működtetéséért felel - a Transpareon Kft.
 • Regisztrált tag, felhasználó: Aki ingyenes regisztrációt tett a Honlapon, kereshet a Szakmai profilok között és a lenti Honlap leírásban engedélyezett funkciókat élvezheti. Építési projektet írhat ki és ajánlatot kaphat arra.
 • Szakmai profil: Az a vállalkozás, amely profilját létrehozva megjelenik a részletes keresőben, építési projekteket indíthat, kereshet a kiírt projektek között, ajánlatokat adhat rá és a lenti Honlap leírásban engedélyezett funkciókat élvezheti.
 • Építési projekt: A felhasználók létrehozhatnak a weboldalon építési projekteket. Egy űrlap segítségével megadhatják az adott munkához tartozó információkat. A nyílt építési projekteket minden Szakmai Profillal rendelkező felhasználó láthatja és ajánlatod adhat rá. A zárt építési projekt lehetőséget biztosít közvetlen ajánlatkérésre egy adott Szakmai Profiltól, ebben az esetben csak a kiválasztott Szakmai Profil látja az építési projektet.
 • Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen.

 

Szakmai profilok előszűrése

 

A Szakmai profilt létrehozó felhasználó tudomásul veszi, hogy az ADMIN csak az alapfeltételeknek megfelelő vállalkozások regisztrációját engedélyezi. 

 

Az alapfeltételek a következők:

 • számlaképes gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
 • minimum 1 lezárt üzleti év
 • mentesség NAV felszámolás, végelszámolás, csődeljárás vagy bármilyen nyilvános negatív üzleti információ alól
 • bejegyzett tevékenységi körei között szerepel az építőiparhoz kapcsolódó TEÁOR szám
 • előző évi nettó árbevétele meghaladta a 10 millió Ft-ot

 

A szakmai profilt nem aktivizálja az ADMIN, amennyiben az nem felelt meg a bemeneti kritériumoknak.

 

Ha a tagság aktív ideje alatt kerül az ADMIN birtokába arra vonatkozó információ, hogy valamely regisztrációs feltételt nem teljesíti a Szakmai profil (pl. időközben a NAV eljárást indít cég ellen, vagy törvényt sért), a Rabic.hu ADMIN-ja jogosult a Szakmai profilt azonnali hatállyal inaktiválni.

 

Fizetési feltételek

 

A Szakmai profil létrehozása és a Rabic.hu weboldal minden funkciójának használata ingyenes.

 

A felhasználót megillető felmondási jog

 

A szolgáltató és a www.rabic.hu felhasználója között létrejött szerződéssel kapcsolatban 14 (tizennégy) napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. A szerződés felmondását a felhasználónak minden esetben írásban kell jeleznie.

 

Szerzői jogok

 

Honlap Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adat rendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Honlap Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, videós vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: 

 1. Honlap szerkezeti felépítésében, marketing anyagaiban használt grafikus elemek, logók. Ezek tulajdonosa kizárólag a Rabic.hu Kft., amelyről csak írásbeli hozzájárulással rendelkezik harmadik fél engedélyezését illetően.
 2. A regisztrált tagok, Szakmai profilok által feltöltött és a Honlapon közzé tett elemek. Ezek tartalmáért, forrásának tisztaságáért ADMIN felelősséget nem vállal. Ezen tartalmak további másolását, felhasználását, más honlapokon történő megjelenítését csak és kizárólag a tartalmat feltöltő regisztrált tag, Szakmai profil teheti meg. ADMIN, más felhasználó vagy harmadik fél csak abban az esetben használhatja az oldalon található tartalmat, ha a tartalom feltöltője azt írásban engedélyezte számára.

 

Szolgáltató és felhasználó felelőssége

 

 1. Honlap Tulajdonos weboldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Honlap Tulajdonos weboldalain a felhasználók által közölt tartalomért felelősséget nem vállal, akkor sem, ha ezek a tartalmak téves vagy megtévesztő információkat tartalmaznak.
 2. Szolgáltató köteles minden tőle várható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókat ne érje semmilyen negatív következmény vagy veszteség a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, meghibásodásából, szüneteléséből vagy megszűnéséből eredően. 
 3. Szolgáltató törekszik a 100%-os rendelkezésre állás elérésére, de ez az Internet és egyéb műszaki berendezések sajátosságai miatt nem minden esetben vállalható. Szolgáltató a rendelkezésre állás mértékét 12 hónap vonatkozásában, aktív időre vállalja. Aktív idő: minden héten hétfőtől szombatig 06:00 és 22:00 óra közötti időszak (kivéve munkaszüneti napok). Szolgáltató vállalja, hogy az összes aktív idő legalább 70%-ában elérhető és használható lesz a weboldal. VIS MAIOR esemény esetén Szolgáltató mentesül a vállalása alól.
 4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók üzleti eredményességéért a weboldalon. Szolgáltató semmilyen formában nem befolyásolja az egyes Építési projektekre adott ajánlatok értékelését és a nyertes ajánlat kiválasztását, az kizárólag az Építési projektet kiíró felhasználó hatásköre.
 5. Szolgáltató nem vállal kizárólagosságot a felhasználó felé sem tevékenység, sem működési terület tekintetében. A Szakmai Profil létrehozása nem jelenti azt, hogy a Szakmai Profil versenytársa nem jelenhet meg a weboldalon.

 

Kockázat

 

Honlap Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldal rendes üzemelésétől eltérő esetekben az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Honlap Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy a weboldal rendes üzemelésére esetén a felhasználók adatainak biztonsága a lehető legmagasabb szintű legyen. Ennek érdekében a weboldalt és annak tárhelyét magas szakmai nívót képviselő szakemberek kezelik és gondoskodnak a biztonsági rendszerek folyamatos fejlesztéséről, frissítéséről. Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat harmadik félnek önszántából nem adja ki (kivéve a hatóságokat, amennyiben az adatigénylésre jogszerű felhatalmazással, engedéllyel rendelkeznek).


Záró rendelkezések

 1. Amennyiben valamely a felek jogviszonyát érintő kérdést, a szerződés, az ÁSZF nem rendezi, úgy a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók. Felek vitájukat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik; ennek eredménytelensége esetére, az illetékes bíróság jogosult a jogvita elbírálására.
 2. Jelen ÁSZF 2023.03.20-tól kezdődően visszavonásig hatályos, az időközbeni módosításaival együtt.
 3. A Transpareon Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítást közzéteszi a rabic.hu weboldalon és a Szakmai Profilt létrehozó felhasználók részére e-mailben értesítést küld a változásról, megjelölve annak elérhetőségét.
 4. Felhasználó a Szolgáltató weboldalát csak az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása esetén használhatja.

 

Kisújszállás, 2023. 06. 01.