Cégregisztrációs Nyilatkozat

Cégregisztrációs Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rabic.hu-n létrehozott Szakmai Profil egy valós, cégbíróság által bejegyzett, működő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás cégadatait tükrözi. Nyilatkozom, hogy az érintett gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás képviseletére jogosult vagyok. A Szakmai Profilban szereplő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás cégkivonatban feltüntetett tulajdonosa vagy meghatalmazott alkalmazottjaként csak a valóságnak megfelelő információkat teszem közzé.

Tudomásul veszem, hogy Szakmai Profil akvitálása csak az alábbi bemeneti kritériumoknak való megfelelés esetén lehetséges:

 • számlaképesség (gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként működik)
 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • nem áll sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt
 • bejegyzett tevékenységi körei között szerepel az építőiparhoz kapcsolódó TEÁOR szám
 • Havi díj megfizetése, 12 hónap egyben fizetendő, mely összesen 2024-ben 34.800 Ft + Áfa  Fogalmak:
 • Cég, gazdasági társaság: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre üzletszerű gazdasági tevékenység céljából.
 • Cégadat: cégjegyzékben szereplő, cégre vonatkozó adat, jog, tény.
 • Cégirat: a cégjegyzék, valamint a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló mellékletek, illetve egyéb olyan okiratok, melyek benyújtására a céget - közérdekből, vagy a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából törvény kötelezi
 • Cégkivonat: a cégjegyzék hatályos, fennálló adatait tartalmazza  - Ctv. 12.§ (1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------